+46 31 797 04 20 info@predevo.se

Det finns cirka 500 offentliga simhallar i Sverige.

Hittills har vi arbetat med fler än 300 av dem.

Lägg till ett antal spa, gym, arenor, sporthallar och allaktivitetshus också så har vi täckt in det mesta av våra samlade erfarenheter och kunskaper.

Predevo stöttar kommuner och företag över hela landet med att ta fram de beslutsunderlag som behövs innan man bygger nya bad- och friskvårdsanläggningar, eller utvecklar och förbättrar gamla. Vi hjälper våra kunder att göra rätt från början. Rätt underlag minimerar risken för felkalkylering och andra misstag när det är dags att vända sig till arkitekten, entreprenören och övriga leverantörer.

Vi är konsulter som är ekonomer i botten men även har kompetens inom organisationsutveckling, effektivisering, kalkylering och analys.

Predevo var tidigare en del av konsultföretaget Weedo. Från och med november 2014 är vi ett bolag i den nybildade We Group-koncernen – med fortsatt tillgång till hela företagsgruppens kompetens inom teknik, miljö och management.